Select Page

Šolska pravila Šolskega centra Postojna se dopolnijo v 17. členu – prepovedi in kršitve šolskega reda.

Pod točko 6 – najtežje kršitve se doda točka:

12. kršitve vsakokratnih ukrepov preprečevanja nalezljivih bolezni.


Dopolnitev šolskih pravil začne veljati z dnem objave.


(Število obiskov: 32)
Dostopnost