Select Page

GOVORILNE URE – 2. POLLETJE šol. leto 2020/21

Telefon Postojna:
M1: 081 601 681
M2: 081 601 682
M3: 081 601 683

Telefon Ilirska Bistrica:
05 711 11 00

V stolpcu miza pomeni oznaka M1,M2 ali M3 mizo, pri kateri bo učitelj opravljal govorilne ure.

Govorilne ure bodo potekale v prostoru poleg šolskega kluba, od  5.10. do 15.1. 2020.


Starši si lahko na spletni strani šole, kjer so urniki in nadomeščanja za dijake pogledate najnovejše stanje glede prisotnosti oz. odsotnosti učitelja. Klik (povezava)


 

Učitelji so za govorilne ure dosegljivi preko elektronskih naslovov.

 

        GOVORILNA URA 1X TEDENSKO KONZULTACIJE 1X MESEČNO
Zap. Št. UČITELJ RAZREDNIK MIZA DAN OD – DO DAN OD – DO
1. Aleksić Jadran 3. B   ponedeljek 12.10 – 12.55 sreda 10.30 – 11.15
2. Ažnik Tjaša 2. R/IB   1. četrtek v mesecu 9.10-9.55 prvi ponedeljek vsak drugi mesec 8.20-9.05
3. Babič Petrič Jolanda     torek 10.00-10.45 prvi torek 10.00-10.45
4. Bajc Simona     četrtek 8.20-9.05 prvi torek 9.10-9.55
5. Bajec Cvetka     ponedeljek 10.00-10.45 prvi ponedeljek 10.30-11.15
6. Barbiš Ado 4. M          
7. Bratina Marko   Kabinet 081 601 676 sreda 8.20-9.05 prvi četrtek 9.10 – 9.55
8. Borota Šraj Martin     ponedeljek 8.20-9.05 prvi ponedeljek 8.20-9.05
9. Božič Eneja 3. F projektna pisarna sreda 11.00-11.45 prva sreda 10.00-10. 45
10. Brne Gorazd     torek 11.20-12.05 torek 13.50-14.35
11. Celin Lenarčič Ana     ponedeljek 8.20-9.05 ponedeljek 9.10-9.55
12. Cunja Boris 2. F   sreda 10:00-10:45 sreda 11:00-11:45
13. Čugura Majda     sreda 9.10-9.55 prva sreda 10.00-10.45
14. Dekleva Barbara 3. A/IB   petek 10.00-10.45 torek 10.30-11.15
15. Djordjević Predrag 1. J pisarna strojnikov torek 10.00 – 10.45 prvi torek v mesecu 10.30 – 11.15
16. Dolgan Matej 1. E   ponedeljek 8.20-9.05 prvi torek v mesecu 8.20-9.05
17. Drobnič Anton   v kabinetu ali na 041 515 273 sreda 9.10 – 9.55
v kabinetu ali
na 041 515 273
sreda po vnaprejšnejm dogovoru 10.00 – 10.30
v kabinetu ali
na 041 515 273
18. Fajdiga Ivan   kabinet 081 601 665;
v času pouka na daljavo preko e-pošte
ponedeljek 7:30-8:15 kadarkoli, prej dogovoriti;
v času pouka na daljavo dogovoriti preko e-pošte ali med poukom ZOOM
kadarkoli, prej dogovoriti;
v času pouka na daljavo dogovoriti preko e-pošte ali med poukom ZOOM
19. Fajdiga Janja     ponedeljek 8.20 – 9.05 prvi torek 8.20 – 9.05
20. Gabriel Marinka 4. A   torek 10.00 – 10.45 1. sreda 10.00 – 10.45
21. Gombač Erika 4. A/IB v ILB sreda 8.50-9.35 1. četrtek 8.50-9.35
22. Gospodarič Katarina     četrtek 9.10 – 9.55 1. četrtek 9.10-9.55
23. Habič Mojca 3. H   sreda 10.30 – 11.15 1. petek 10.30 – 11.15
24. Harmel Aleš     torek 9.10 do 9.55 1. četrtek 10.30 do 11.15
25. Horvat Danijela 1. B   ponedeljek 10.00 do 10.45 1. petek 9.10 do 10.00
26. Jenček Ocepek Mojca     četrtek 10.00 – 10.45 1. četrtek 11.20 -12.05
27. Jurca Ariana 2. A/IB   prvi ponedeljek 10.00 – 10.45 drugi ponedeljek (na 2 meseca) 10.00 – 10.45
28. Kafol Mateja 5. M   sreda 9.10 -9.55 1.petek 10.00-10.45
30. Klasinc Magdalena 2. B   sreda 9.10-9.55 prvi petek 8.20-9.05
31. Kocjančič Tomazin Ana            
32. Koren Valenčič Katja     torek 9.10-9.55 prvi torek 10.00-10.45
33. Kramar Jasna     četrtek 9.10 – 9.55 prvi torek 10.00 – 10.45
34. Krebelj Dejan 3. S   torek 9.10 – 9.55 prvo sredo (predhodna najava) 9.10 – 955
35. Kresevič Bajec Klara     četrtek 8.20-9.05    
36. Kristan Boris   kabinet 081/601-675 sreda 9:10 – 9:55 vsaka druga sreda v mesecu 10:00 – 10:45
37. Kristan Eva 3. A   ponedeljek 9.10 – 9.55 druga sreda 9.10 – 9.55
38. Leskovec Ana   kabinet 081/601-659        
39. Likar Žarko 2. E   ponedeljek 9.15-10.00 prvi ponedeljek  
40. Logar Klavdij   v ILB sreda 8:00 – 8:45 prva sreda 8:50 – 9:35
41. Logar Tedeja 2. S   torek 11.20-12.05 prvi petek v mesecu 8.20-9.05
42. Logar Morano Tea     četrtek 9:10 – 9:55 prvi petek 9:10 – 9:55
43. Majdič Rok 3. E kabinet 081/601-676 četrtek 10.00 – 10.45 prva sreda v mesecu 9.10 – 9.55
44. Marin Martina 1. S   petek 9.10 – 9.55 prvi petek 10.00 – 10.45
45. Marolt Mirjana 2. J   petek 9.10-9.55 1.petek 10.00-10.45
46. Masterl Aleš 1. H klub, v času na daljavo po dogovoru torek 8.20 – 9.05 po dogovoru, prvi torek v mesecu  
47. Medvedec Damjana II.     torek 11.20 – 1205    
48. Milavec Vlasta 4. B   četrtek 9.10-9.55 po dogovoru  
49. Mlakar Lidija     sreda 11.20-12.05 prvi četrtek 13.00-13.45
50. Nagode Nina   pisarna svetovalne službe ali 081/601-672 sreda 9.00 – 10.00 po dogovoru  
52. Oberstar Marja 1. R/IB v ILB ponedeljek 9.40 – 10. 25 1. ponedeljek 10.50-11.35
53. Počkaj Vladimir     sreda 9.10 – 9.55 prvi ponedeljek 13.50 – 14.35
54. Počkar Mirjam   kabinet 081/601-658 torek 10.00-10.45 prvi petek 13.00-13.45
55. Popit Tatjana     sreda 11.20-12.05 po dogovoru , sicer pa 1. četrtek v mesecu 12.10-12.55
56. Rebec Hreščak Mateja 2. A   torek 9.10-9.55 prvi pon. 9.10-9.55
57. Režek Darko 1. F pisarna strojnikov petek 8.15 – 9.05 prvi petek 7.30 – 8.15
58. Režek Donev Nataša   po dogovoru preko e-pošte        
59. Rojc Tamara   v ILB četrtek                  9.40-10.25 1. četrtek 11.40-12.25
60. Rosina Simonič Bojana     ponedeljek 9.10-9.55 prvi ponedeljek v mesecu 10.00-10.45
61. Simčič Martin 3. R/IB v ILB ponedeljek 11.40-12.25 1. četrtek 12.30-13.15
62. Sitar Dolores 1. A/IB   torek 9.10 – 9.55 prvi torek 10.00 – 10.45
63. Stražišar Mihaela      petek  9.10 – 9.55 tretji ponedeljek v mesecu  10.00 – 10.45
64. Šajn Hreščak Inge     torek 9.10 – 9.55 prvi torek 10.00 – 10.45
65. Škrlj Počkaj Sonja 1. A kabinet 081/601-658 ponedeljek 9.10-9.55 prva sreda 10.30-11.15
66. Štajnrajh Romana 4. R/IB   sreda 10.50-11.35 prvi petek 8.20-9.05
68. Tiringer Andreja 4. S   torek 10.30 – 11.15 prvi petek 9.10 – 9.55
69. Tornič Kajetana   kabinet 081/601-666 ponedeljek 10.00 – 10.45 prva sreda v mesecu 9.10 – 9.55
70. Turk Uroš   masažna torek 9.10 – 9.55 prvi četrtek 8.20 – 9.05
71. Valenčič Rudi 4. H   torek 8.30 – 9.00 drugi petek 13.00 – 13.30
72. Vičič Ervin 2. H   torek 10.00 – 10.45 prva sreda 9.10-9.55
73. Vodopivec Alenka     torek 8.20 – 9.05 prva sreda 9.10 – 9.55
74. Zbačnik Vinko   v ILB 1. torek 9.40-10.25 sreda 8.50-9.35
75.            
76. Tomšič Teja   pisarna svetovalne službi ali 081 601 672 ponedeljek, torek in četrtek 10.15 -11.00 po dogovoru  


(Število obiskov: 192)