Select Page

Matematično predavanje When are two graphs really the same?

FAMNITov (Univerza na Primorskem) cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu. Predavanja so primerna za širšo javnost, učitelje matematike in dijake srednjih šol. Potekala bodo v živo ob upoštevanju veljavnih ukrepov na UP za zajezitev...

Državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja

Dijaki 4. letnika gimnazije, vabljeni k udeležbi na državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja. Dan, datum: petek, 24. marca 2023 Kraj: Gimnaziji Ravne na Koroškem, Na Gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem Potek tekmovanja: 9.00–9.30 … prihod...

(SPRE)GOVORI

Projekt naslavlja problematiko kulturne strpnosti in molka do različnih oblik nasilja, ki so jim izpostavljeni mladi. V projekt “Spregovori”, smo poleg ŠC Postojna vključeni še SGLŠ Postojna, MC Postojna in Društvo prijateljev mladine Postojna in Pivka....