Select Page

Šolsko tekmovanje iz logike

V četrtek, 29. 9. 2022, bo na šoli potekalo šolsko (izbirno) tekmovanje iz logike. Vsi zainteresirani pridite po koncu 5. šolske ure (12.05) pred sejno dvorano. V dvorano bodo najprej vstopili dijaki 3. in 4. letnikov, takoj za njimi bomo razporedili še ostale dijake....

(SPRE)GOVORI

Projekt naslavlja problematiko kulturne strpnosti in molka do različnih oblik nasilja, ki so jim izpostavljeni mladi. V projekt “Spregovori”, smo poleg ŠC Postojna vključeni še SGLŠ Postojna, MC Postojna in Društvo prijateljev mladine Postojna in Pivka....

Seznam učbenikov 2022/23

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKIUČBENIKISeznam učbenikov 2022/23DELOVNI ZVEZKISeznam delovnih zvezkov 2022/23 UČBENIŠKI SKLADMOŽNOST IZPOSOJE V UČBENIŠKEM SKLADUMožnost izposoje učbenikovNAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLADNaročilnica