Select Page

Spodaj so navedene dejavnosti ob zaključku pouka v šolskem letu 2022/23.

Torek, 6. 6. 2023: zaključni izpit – slovenščina

Četrtek, 22. 6. 2023: dijaki se vrnejo s PUD-a, oddaja dokumentacije, priprava na popravne izpite

Četrtek, 22. 6. 2023: zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike, priprava na popravne izpite

Petek, 23. 6. 2023: zaključek pouka, razdelitev spričeval in proslava ob dnevu državnosti

Petek, 23. 6. 2023: zadnji rok oddaje prijavnic k popravnim, predmetnim in dopolnilnim izpitom za spomladanski izpitni rok v tajništvu šole (obvezno navedite osebne podatke, podatke o profesorju, načinu opravljanja izpita1, vrsti izpita2, katerič opravljate izpit, iz katerega predmeta/strokovnega modula, za kateri letnik in izobraževalni program ter v katerem izpitnem roku želite opravljati izpit3)

Sreda, 28. 6. 2022: spomladanski izpitni rok

Sreda, 5. 7. 2023: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Četrtek, 6. 7. 2023: razdelitev spričeval po popravnih izpitih

Ponedeljek, 10. 7. 2023: seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Sreda, 16. 8. 2023: jesenski izpitni rok (oddaja prijavnic k izpitu najkasneje v četrtek, 6. 7. 2023 v tajništvu šole; obvezno navedite osebne podatke, podatke o profesorju, načinu opravljanja izpita1, vrsti izpita2, katerič opravljate izpit, iz katerega predmeta/strokovnega modula, za kateri letnik in izobraževalni program ter v katerem izpitnem roku želite opravljati izpit3)


1 O načinu opravljanja izpita (pisno, ustno, pisno in ustno, manjkajoče obveznosti) se pozanimajte pri profesorju, pri katerem opravljate izpit.

1 O načinu opravljanja izpita (pisno, ustno, pisno in ustno, manjkajoče obveznosti) se pozanimajte pri profesorju, pri katerem opravljate izpit.

2 Popravni, predmetni (izpit za izboljšanje pozitivno zaključene ocene) ali dopolnilni izpit.

3 Izpite lahko opravljate bodisi v spomladanskem (junij/julij) bodisi v jesenskem (avgust) izpitnem roku, pri čemer v spomladanskem izpitnem roku lahko opravljate največ dva izpita).


(Število obiskov: 287)
Dostopnost