Select Page

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 17. aprila 2023, bo ob 16.30 v prostorih ŠC Postojna skupna popoldanska govorilna ura.

Razpored profesorjev/ic po učilnicah je sledeč:

STROKOVNI AKTIVŠT. UČILNICEPROFESOR/ICA
SLOVENŠČINA1, 2Koren Valenčič K., Milavec V., Rebec Hreščak M., Logar Surina T., Škrlj Fatur V., Nagode N.
ANGLEŠČINA  3, 4Štajnrajh R., Jurca A.1, Bajc S., Kristan E., Kafol M.
NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, ŠPANŠČINA5, 6Mlakar L., Jenček M., Bajec C., Volk L.1
MATEMATIKA, POSLOVNA MATEMATIKA 12, 13Počkaj V., Babič Petrič J., Tiringer Koračin A., Valenčič R., Turk D.
BIOLOGIJA26Kerin A., Čufer S.
KEMIJA, NARAVOSLOVJE27Klasinc M.1, Kresevič Bajc K.1, Fajdiga  J.
FIZIKA23Aleksić Tcsh. J., Ažnik T.
INFORMATIKA17Radosavljevič P., Nahtigal F.
GEOGRAFIJA14Horvat D., Sitar D.1
SOCIOLOGIJA, PSIHOLOGIJA, FILOZOFIJA, UMETNOST8Počkar M., Stražišar M., Brne G., Logar Morano T., Poklar T.
ZGODOVINA, DRUŽBOSLOVJE9, 10, 15Božič E., Škrlj Počkaj S., Graovac N., Ivančič Petelin U.
ŠPORTNA VZGOJA24, 25Masterl A., Vodopivec A.1, Habič M.,  Gabriel M., Milojević M.
STROKOVNI PREDMETI – PREDŠOLSKA VZGOJA11Bunić Mohorič I.1, Jerneja Sojer Smerdu
STROKOVNI PREDMETI – EKONOMSKA ŠOLA16, 21Marin M., Tornič K., Krebelj D., Turk U.
STROKOVNI PREDMETI – STROJNA ŠOLA18, 19, 20Barbiš A., Cunja B., Harmel A., Fajdiga I., Drobnič A., Vičič E.
PRAKTIČNI POUK – STROJNA ŠOLA28, 29, 30, DU ICSTBratina M., Borota Šraj M., Režek D., Likar Ž., Majdič R.1, Kristan B., Dolgan M.

1 Odsotni profesorji/ice: Jurca A., Sitar D., Bunić Mohorič I., Vodopivec A., Volk L., Klasinc M., Kresevič Bajec K., Majdič R.
V primeru, da želite obiskati odsotnega profesorja/ico, kontaktirajte želenega profesorja/ico preko e-komunikacijskih kanalov in se dogovorite za nadomestni termin srečanja.)

Veselimo se vašega obiska!

Vodstvo šole


(Število obiskov: 299)
Dostopnost