Select Page

Nike Šega, dijakinja 2. A, je na državnem tekmovanju za Cankarjevo tekmovanje dosegla srebrno priznanje.

Dijakinji čestitamo za odličen dosežek!

Aktiv učiteljev slovenščine ŠC Postojna


(Število obiskov: 78)
Dostopnost