Select Page

Pozdravljeni, dijaki/inje.

Šolsko leto se bliža koncu. V četrtek, 23. 6. 2022, bodo na šoli potekale priprave na popravne izpite po razporedu, ki je objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski.

Dijaki/nje, ki imate popravne izpite, morate prijavnice k izpitu oddati svojemu/i razredniku/čarki najkasneje do  petka, 24. 6. 2022.  Prijavnice dobite pri razredniku/čarki ali v tajništvu šole.

V spomladanskem izpitnem roku lahko opravljate največ dva popravna izpita. Dijaki/nje, ki imate tri popravne izpite, na prijavnici k izpitu označite, kateri popravni izpit boste opravljali v jesenskem (avgustovskem) izpitnem roku. Na prijavnici označite tudi, ali gre za pisni izpit ali za ustni izpit ali za pisni in ustni izpit (informacijo o tem dobite pri učitelju/ici predmeta, pri katerem boste opravljali izpit).

Razpored popravnih izpitov po predmetih v spomladanskem (junijskem) roku bo objavljen na spletni strani in oglasni deski šole najkasneje v ponedeljek, 27. 6. 2022. Spomladanski (junijski) rok popravnih izpitov se bo pričel v sredo, 29. 6. 2022.

Dijaki/nje, ki ste svoje učne obveznosti opravili, imate v četrtek, 23. 6. 2022, pouka prost dan.

V petek, 24. 6. 2021, bo ob 8.00 uri   pred šolo  obeležitev dneva državnosti ter podelitev pohval najboljšim dijakom –  Mladi upi 2022. Po skupnem delu, ki bo trajal eno uro, bo po učilnicah potekala razdelitev spričeval. Razdelitev spričeval bo potekala v matičnih učilnicah. Za dijake, ki ste bili ob koncu pouka na PUD-u pa:  1. E v učilnici 28, 1. F  v učilnici 15, 3. H v učilnici 17, dijake 2. E v učilnici 18, 2.F v učilnici 12.

  V četrtek in petek je še vedno organizirana šolska prehrana. Dijaki/nje, ki v četrtek in/ali petek nimate namena malicati se  še danes odjavite od malice Uspešno zaključevanje pouka in šolskega leta.

Vodstvo šole

RAZPORED UČILNIC   za razdelitev spričeval

 RazredUčilnica 
GIMNAZIJA  
1A22 
1B24 
2A23 
2B25 
3A21 
3B20 
   
EKONOMSKA   
1S10 
3S9 
2S8 
   
STROJNA ŠOLA  
1H13 
2H14 
3.H16 
1E28 
2E18 
1F15 
2F12 
4M29 
1J11 

PRIPRAVE NA POPRAVNE IZPITE

STROJNA  ŠOLA

 Četrtek, 23. 6. 2022

Razred/ura1.2.3.4.A ura5.6.
1.E/1.FTKP-2- Drobnič Uč.17TKP-2- Drobnič Uč.17  MAT-  Tiringer  K. Uč. 12Družboslovje- Kafol uč. 12 Materiali in obdelave v poklicu- Cunja – Uč.12 
1.H TK1/ FIZ Vičič Uč.18TK1/FIZ Vičič Uč 18Lastnosti mat- Drobnič Uč.18   MAT- 1.H in 1.S-Tiringer K. Uč.10  
2.H  FIZ Vičič Uč.14Matematika- Počkaj V. Uč. 14  
3.H    PMPD- Majdič  DUICSTPMPD- Majdič  DUICST         
2.FPog. mot. , Cunja Uč. 15  Pog. mot. , Cunja Uč. 15   Matematika- Tiringer K. Uč.12   
4.MURE- Barbiš Uč .14URE- Barbiš Uč .14MAT- Valenčič Uč.14 PMPD- Majdič DUICST PMPD- Majdič DUICST 

PRIPRAVE NA POPRAVNE IZPITE

GIMNAZIJA

Četrtek, 23. 6. 2022

Razred/ura1.2.3.4.A ura5.6.
1.A/B  FIZ Aleksić Tsch. Uč.22FIZ Aleksić Tsch. Uč.22MAT- Babič P. Uč.22MAT- Babič P. Uč.22  
2.A  MAT Valenčič Uč.23 MAT  Valenčič Uč.23FIZ Aleksić Tsch. Uč.23FIZ Aleksić Tsch. Uč.23  
2.B    FIZ Aleksić Tsch. Uč.23FIZ Aleksić Tsch. Uč.23MAT  Počkaj Uč.23  MAT  Počkaj Uč.23
3. A  MAT- Babič P. Uč. 21 MAT- Babič P. Uč. 21      
3. B MAT  Počkaj Uč. 20MAT  Počkaj Uč. 20   FIZ Aleksić Tsch.  Uč. 20 

PRIPRAVE NA POPRAVNE IZPITE

EKONOMSKA ŠOLA

Četrtek, 23. 6. 2022

Razred/ura1.2.3.4. A ura5.
S   ANG- Medvedec Uč. 10ANG- Medvedec Uč. 10MAT – Tiringer  Uč. 10 
S MAT- Tiringer Uč. 8ANG- Bajc  Uč. 8ANG- Bajc  Uč. 8 
S MK- Marin  Uč. 9MK-/ EKN Marin Uč. 9NEM- Jenček Uč. 9NEM- Jenček Uč.9MAT- Tiringer Uč.9

(Število obiskov: 510)