Select Page

Vsi pisni izpiti bodo potekali v prostorih Višje strokovne šole, Ljubljanska ul. 2, Postojna po naslednjem razporedu:

torek, 1. 2. 2022                            pisni izpit – 1. predmet: slovenščina

sreda, 2. 2. 2022                            pisni izpit – 3. predmet: angleščina, matematika

četrtek, 3. 2. 2022                         pisni izpit –2. predmet: GSP, STR, RČN.

Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00, kandidati pa se morajo zglasiti v prvem nadstropju na Višji šoli ob 8.30. O prostoru (številki učilnice) bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti 24 ur pred začetkom pisanja izpita.

V skladu z navodili NIJZ lahko v šolske oziroma izpitne prostore za opravljanje izpitov poklicne mature 2021 – zimski izpitni rok vstopajo le kandidati, ki izpolnjujejo pogoj PCT in se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom. Kot izpolnjen pogoj testiranja se šteje dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Rezultat testa izda izvajalec v javni zdravstveni mreži in ima QR kodo. Za kandidate, ki so dijaki naše šole kot izpolnjen pogoj testiranja šteje dokazilo o negativnem rezultatu samotestiranja v šoli ali negativen rezultat testa PCR ali HAG s QR kodo, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Kandidati, ki bodo s Covid 19 okuženi in v izolaciji, ne morejo pristopiti k izpitom poklicne mature. V roku najmanj 24 ur po nastanku razlogov naj naslovijo prošnjo na Državno komisijo za poklicno maturo (DK PM) za možnost opravljanja poklicne mature v dveh zaporednih izpitnih rokih oz. v spomladanskem izpitnem roku ali za zamrznitev izpitnega roka.

V zvezi s karanteno veljajo priporočila in navodila NIJZ, ki so objavljena na naslovu:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/karantena-na-domu

Pogoji za pristop k opravljanju poklicne mature 2021 – zimski izpitni rok za kandidate v karanteni – povezava do dopisa

Vsi ustni izpiti, razen zagovora projektne naloge v programu Tehnik računalništva in ustnega izpita iz računalništva, bodo potekali v prostorih Srednje šole Postojna, Cesta v Staro vas 2. Omenjena dva izpita bosta potekala v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica.

Razpored ustnih izpitov bo objavljen na oglasni deski na ŠC Postojna in na oglasni deski v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica. Z datumom in uro ustnega izpita bodo kandidati seznanjeni po elektronski pošti najkasneje do petka, 28. 1. 2022.

Tajnica ŠMK za PoM
Kajetana Tornič, mag. ekon. ved


(Število obiskov: 31)
Dostopnost