Select Page

Z dnem 24.8.2021 se začnejo na šoli izvajati izpiti iz splošne mature, poklicne mature in zaključni izpiti. Kandidati ste bili o rokih za izvedbo posameznih izpitov že obveščeni s strani tajnic. Za gibanje po šoli veljajo enaka pravila, kot v spomladanskem izpitnem roku. Dodatno opozarjamo na Odlok o začasnem ukrepu, ki določa začasne pogoje za izvajanje dejavnosti VIZ v času od 23.8.2021 do 29.8.2021. (Uradni list RS, št. 129/21 z dne 13.8.2021)

Za učence in dijake velja: v skladu z uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 se izvaja samotestiranje.

Ostali obiskovalci ustanove, ki niso dijaki in zaposleni ter so starejši od 15 let, morajo ob vstopu v šolo izpolnjevati in dokazati pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja se bo preverjalo ob vstopu v šolo.

Kandidati, ki pristopajo k maturi in nimajo statusa dijaka šole, lahko pristopijo k izpitu ob pogoju PCT, kar bo šola pred začetkom izpita tudi preverila.

Ostali obiskovalci naj se pred prihodom v šolo najavijo v tajništvu šole na št. 081-601-650.

Prosimo, da prihajate na šolo samo v nujnih primerih.

Hvala za razumevanje!

Priloga:

Ostanimo pozitivni, s skupnimi močmi nam bo uspelo.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 14)