Select Page

V prihajajočem tednu bo pouk v srednjih šolah potekal po modelu B, kar pomeni, da se  še naprej vsi dijaki izobražujejo v šoli.

Pri modelu B je potrebno upoštevati navodila NIJZ v zvezi z izvajanjem higienskega režima in preventivnih ukrepov.

IZVAJANJE POUKA NA ŠC POSTOJNA

V tednu od 14. 6.  – 18. 6. 2021  se bo pouk v živo  na šoli  izvajal  za vse oddelke v Postojni in Ilirski Bistrici.

  • Pouk se bo za dijake izvajal v matičnih učilnicah. Seznam učilnic je v prilogi.
  • Malica bo potekala v matičnih učilnicah. Dijaki, ki imajo po urniku praktični pouk, malicajo v jedilnici
  • Pouk športne vzgoje – dijaki se ne mešajo med razredi. Priporočamo, da se pouk športne vzgoje izvaja na zunanjih površinah.

Aneks k šolskim pravilom v času Covida-a in Sklep o nošenju mask veljata kot doslej.  

V ponedeljek, 21.6. 2021 odhajajo na podjetniški tabor dijaki 1.H, 1.S in 1.R. Dijaki se vračajo v sredo, 23.6.2021, v četrtek pridejo po spričevala.

Oddelčni konferenci za 1. H . in 1. S bosta v petek, 18.6. 2021 6. šolsko uro. Za dijake 1. R bo oddelčna konferenca v petek, 18.6. 2021 3. šolsko uro.

V tem tednu potekajo še  pisni izpiti na SM (španščina, kemija)  ter ustni izpiti na SM in POM.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 10)