Select Page

Dijaki, ki iz upravičenih razlogov niste uspeli opraviti popravnih, predmetnih oziroma dopolnilnih izpitov v rednih rokih, imate možnost opravljanja izpitov v septembrskem izrednem izpitnem roku.

Vlogo za opravljanje izpitov z navedbo razlogov in priloženimi dokazili (zdravniško spričevalo, mnenje zdravnika specialista itd.) je potrebno nasloviti na kolegij Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, najkasneje do petka, 25. 8. 2023, do 12.00.

Dijaki, ki boste oddali vlogo za izredni izpitni rok in vam bo vloga s strani kolegija Šolskega centra Postojna odobrena, morate najkasneje do ponedeljka, 4. 9. 2023, v tajništvu šole oddati prijavnico za izpit (do izpitnega roka boste pogojno vpisani in boste obiskovali pouk v višjem letniku).

Izredni izpitni rok bo v četrtek, 7. 9. 2023. Izpiti bodo potekali po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski šole.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 64)
Dostopnost