Select Page

Aktivnosti v jesenskem roku zaključnega izpita bodo potekale po naslednjem razporedu:

SLOVENŠČINA:

  • pisni izpit: torek, 24. 8. 2021, pričetek ob 9.00 v učilnici št. 2. Kandidati se na šoli zglasite najpozneje 20 minut pred pričetkom izpita.
  • ustni izpit: v četrtek, 26. 8. 2021, od 9.00 do 10.00.

IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR:

  • v sredo, 25. 8. 2021, od 8.00-9.30

Poimenski razpored kandidatov in številka učilnice za ustne izpite bosta na dan pisnega izpita poslana kandidatom na e-pošto in objavljena na oglasni deski šole.

Seznanitev kandidatov z uspehom in razdelitev spričeval zaključnega izpita bo v ponedeljek, 30. 8. 2021, ob 9.00 v pisarni svetovalne službe.

Veliko uspehov na jesenskem roku zaključnega izpita!

Teja Tomšič,

tajnica ZI


(Število obiskov: 10)